Pravidla 3D lovecké lukostřelby

Základní ustanovení:

3D závody podle pravidel lovecké lukostřelby mají za úkol částečně simulovat lov lukem v reálných podmínkách.
Rozvíjet střelecké a lovecké schopnosti lukostřelců, místo soutěžní rivality.
Přátelská setkání členů Klubu lovecké lukostřelby a dalších příznivců lovecké lukostřelby.
Závody lze organizovat pouze z pověření KLL.
Střílí se v reálných přírodních podmínkách za každého počasí.
Terče jsou rozmístěny po značené trase tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k ohrožení života, zdraví a majetku zúčastněných i nezúčastněných osob, případně ohrožení zvířat.
Pořadatel má právo postavit trať tak, aby se zejména co nejvíce přibližovala reálným loveckým podmínkám a byla maximálně atraktivní a zajímavá.
Závodníci musí dodržovat bezpečnostní ustanovení a respektovat pokyny pořadatelů a zejména rozhodčích.
Závodů má právo se zúčastnit každý člen KLL nebo kdokoliv, kdo souhlasí s těmito pravidly.
Závody probíhají v duchu fair play a v přátelské atmosféře.

Pořadatel:

KLL
Člen KLL
Klub pověřený KLL

Organizační výbor:

Ředitel závodu
Technické zabezpečení
Zdravotní zabezpečení

Rozhodčí:

Deleguje KLL
Vrchní rozhodčí
Traťový rozhodčí (může být současně i vrchní)

Divize luků:

Kladkový luk
Holý luk (barebow)
Dlouhý luk (longbow, TRLB)
Instinktivní luk (reflexní, TRRB)

Šípy je potřeba mít podepsány jménem závodníka na těle nebo kormidle. Minimálně 3 znaky.


Věkové třídy:

6 – 8 let včetně: žáci/žákyně 6 – 8 let | dětské bodování
9 – 10 let včetně: žáci/žákyně 9 – 10 let | dětské bodování
11 – 12 let včetně: mladší žáci/mladší žákyně | dětské bodování
13 – 14 let včetně – starší žáci/starší žákyně | dětské bodování
15 – 17 let včetně – kadeti/kadetky | lovecké bodování
18 – 20 let včetně – junioři/juniorky | lovecké bodování
21 – 49 let včetně – muži/ženy | lovecké bodování
50 – 59 let včetně – senioři/seniorky | lovecké bodování
60 – 69 let včetně – senioři 60+/seniorky 60+ | lovecké bodování

Terče, střelecká stanoviště:

Terče – 3D figury zvířat označeny číselnou řadou.
Minimální počet terčů je 15, maximální počet není určen (při nedostatku terčů střílet na více kol).
Stanoviště (meta) – barevně výrazné kolíky označeny číselnou řadou (bílý, modrý, červený).
Střelecká pozice je vyznačena očíslovaným kolíkem, přičemž závodník musí stát za kolíkem v ose směrem k terči, noha se vždy dotýká kolíku.
Střílí se po jednom střelci.
Pokud je vyžadována střelba v určité pozici, je to označeno obrázkem s popisem pozice.

Možnosti pozic:

Plazení – u této pozice je měřený čas
Ležení – rameno na úrovni kolíku
Sezení
Klečení
Střelba z úhlu – tužkou označeny zóny – neplatí klasické
treestand – střelba z posedu

Počet výstřelů: 1

Možnost odmítnutí závodního výstřelu – lovecká 3D lukostřelba má co nejvíce připomínat lov. Makety proto nemusí být umístěny v perfektních pozicích, přes zvířata mohou být větvičky atd. Za zásah mimo „kill zónu“ dostane střelec -10 bodů = zvíře je zraněné a utíká. Největším uměním lovecké lukostřelby je dokázat nevystřelit. Vystřelit opravdu pouze tehdy, když si je střelec jistý, že zasáhne cíl. Proto máte možnost odmítnout bodovaný výstřel a nahlásit výstřel cvičný – můžete si vystřelit, ale ať dopadne výstřel jakkoliv, nebude se do závodu počítat. Tuto skutečnost musíte říct nahlas před výstřelem a ujistit se, že ji ostatní členové skupiny slyšeli.


Bodování:

Lovecké bodování

Dětské bodování

Našim cílem je, aby se bavili dospělí i děti. Proto pro děti do 14ti let platí dětské bodování, bez záporných bodů…
Dotek čáry se počítá jako vyšší bodová hodnota.
Nezasažení terče se hodnotí jako NULA.
Závodník musí vystřelit do 90 vteřin od nastoupení na metu

Vzdálenosti:

Červený kolík – standardní vzdálenost: 5 – 30 metrů
Červený kolík – dostřelná vzdálenost: 30 – 55 metrů
Modrý kolík – standardní vzdálenost: 5 – 15 metrů
Modrý kolík – dostřelná vzdálenosti: 15 – 30 metrů
Bílý kolík – standardní vzdálenost: 5 – 10 metrů
Bílý kolík – dostřelná vzdálenost: 10 – 20 metrů

Lovecká lukostřelba je umění dostat se ke zvířeti co nejblíže a vystřelit šíp „na jistotu“. Doporučovaná vzdálenost pro lov tradičním lukem je 15 metrů a kladou 30 metrů. Proto většina terčů bude umístěna do těchto vzdáleností. Může se objevit několik terčů ve větší vzdálenosti – tzv. dostřelné vzdálenosti – pro natrénování situace, kdy postřelené zvíře utíká.


Trať:

V přírodním terénu, pokud možno mimo turistické či jinak veřejnosti přístupné oblasti.
Trať musí být značená, k metám se postupuje směrem od nižších čísel k vyšším.
Terče musí být postaveny tak, aby bylo vyloučeno ohrožení na životě, zdraví či majetku a to kohokoliv.
Terče musí být postaveny směrem k metám tak, aby byly viditelné smrtelné zóny.
Trať nemusí být vedena výhradně po stezkách nebo cestách.
Trať musí být postavena tak, aby se vyloučilo její překřížení.

Vybavení:

Doporučené

Dalekohled
Servisní nářadí a náhradní díly
Lovecká obuv
Lovecký oděv
Další lovecká lukostřelecká výbava dle vlastního uvážení

Zakázané

Dálkoměry nebo jakékoliv zařízení sloužící k měření či odhadu vzdálenosti
Kamery, fotoaparáty, mobilní telefony

Průběhu závodu:

Závodníci jsou rozděleni do skupin po 3 – 6 (podle počtu terčů a účastníků)
Závodník uvedený na prvním místě ve skupině je vedoucí skupiny
Vedoucí skupiny zapisuje do bodovacích tabulek jednotlivých závodníků jejich zásahy u každého terče.
Celá skupina odsouhlasí ještě před vytažením šípů bodovou hodnotu zásahu každého závodníka.
V případě neshody členů skupiny při bodovém hodnocení platí, že rozhodující slovo má vedoucí skupiny, dále pak rozhodčí.

Bezpečnostní ustanovení:

Před a během závodu zákaz požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek
Každý závodník je povinen zastavit střelbu v případě, že by mohl ohrozit život, zdraví nebo majetek, případně pokud se v cílové ploše objeví zvíře.
Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost za jím způsobenou škodu v průběhu závodu.
V případě zjištění jakýchkoliv závad na trati je každý o této skutečnosti povinen neprodleně informovat pořadatele nebo rozhodčí.
Při použití treestandu je vždy nutné se jistit bezpečnostním postrojem.

Vyhodnocení:

Vyhlášeny jsou kategorie, kde jsou minimálně 3 účastníci.
Organizátor má pro vyhlášení právo skupiny spojit dle svého uvážení.
Vyhlášení získají medaili a diplom.

Přejít nahoru