Členství

Kdo se může stát členem

Fyzická nebo právnická osoba.

Tato fyzická nebo právnická osoba musí být členem ČMMJ.


Jak se stát členem ČMMJ

Zaregistrujte se do systému Diana>> (dole pod přihlašovacími údaji)

Členské poplatky ČMMJ uhraďte na účet: 107-3168400247/0100

Výše poplatku: naleznete zde>>

Variabilní symbol: rodné číslo

Specifický symbol: 908

Poznámka pro příjemce: 908 CPXXXX

XXXX nahraďte rokem, za nějž ČP platíte, např. 908 CP2023

Členství v ČMMJ není vázáno na držení loveckého lístku, zbrojního průkazu a lovecké zbraně.

Členství v ČMMJ neznamená, že musíte být členy mysliveckého spolku a být aktivní myslivci.


Jak se stát členem KLL

Vyplňte a podepište přihlášku:

Odešlete na e-mailovou adresu: pavel.radda@seznam.cz

Členské poplatky KLL uhraďte na účet: 6630011/0100

Výše poplatku: 500 Kč / rok

Variabilní symbol: 216

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: příjmení/rok

Přihláška do KLL

Přejít nahoru