Lukostřelecká škola Alexandra Vrágy

Pokud máte zájem o kurz, napište na email: sasavraga@seznam.cz

Napište své jméno, kurz o který máte zájem a důvod, proč se kurzu chcete zúčastnit.

Odpovědí na Váš email potvrdím přijetí a zařazení do seznamu adeptů.

Termíny kurzů vypisujeme ve chvíli, kdy se naplní kapacity.

Více informací o Sašovi>>


KurzLevel ALevel BLevel C
Úroveň lukostřelce:Úplní začátečníci bez svého lukuMírně pokročilý s vlastním lukem (tradiční, kladkový)Pokročilý s vlastním lukem (tradiční, kladkový)
Délka trvání:1 den | 9:00 – cca 17:001 den | 9:00 – cca 17:001 den | 9:00 – cca 17:00
Charakteristika kurzu:Na tomto kurzu se účastník naučí orientovat se v problematice lukostřelby obecně.Na tomto kurzu se účastník intenzivně věnuje pod dohledem instruktora technice lukostřelby.Na tomto kurzu se účastník intenzivně věnuje pod dohledem instruktora technice lukostřelby, k přípravě na závody, k přípravě na praktickou část mezinárodní lovecké licence IBEP, k přípravě na lovecký mód.
Vědomosti, které na kurzu získá:– Legislativa
– Bezpečnost při střelbě a manipulací s lukem
– Orientace mezi luky z hlediska typu, konstrukce atd.
– Výběr šípů
– Přehled o lukostřeleckých doplňcích
– Základní orientace při koupi luku a doplňcích, co všechno si pohlídat, jak nenaletět „obchodníkům“
– Vyzkoušení základních typy luků (kladkový, tradiční)
– Základní střelecké návyky
– Základní servis a údržba luků
– V průběhu kurzu volná diskuze a odpovědi na všemožné otázky
– Legislativa
– Bezpečnost při manipulaci a střelbě lukem
– Seřízení a nastřelení luku
– Základní střelecké polohy
– Držení luku, natažení tětivy, míření, vypouštění šípu
– Dýchání během střelby
– Problematika vzdáleností, odhad vzdáleností
– Použití různých druhů terčovnic
– Sebekontrola při střelbě
– Kontrola kamaráda při střelbě z hlediska možných chyb
– Malý lukostřelecký závod na terénním 3D parkuru
– Během kurzu volná diskuze a odpovědi na všemožné otázky
– Legislativa
– Bezpečnost při manipulaci a střelbě lukem
– Lovecké doplňky
– Lovecké hroty
– Odstranění případných špatných střeleckých návyků
– Střelba z loveckých pozic a poloh
– Střelba z přenosného posedu „treestand“
– Základní lovecké taktiky, jako je přibližování ke zvěři, maskování, práce s větrem atd.
– Budování improvizovaných loveckých krytů v terénu
– Odhad vzdáleností
– Umísťování zásahů z hlediska ranivosti a rychlého usmrcení zvěře
– Využití luku při přežití v extrémních podmínkách
– V průběhu kurzu volná diskuze a odpovědi na všemožné otázky
Cena:

Mezinárodní licence IBEP

Úroveň lukostřelce:Pokročilý s vlastním lukem (tradiční, kladkový)
Délka trvání:Pátek 19:00 – neděle 17:00
Podmínky:AKTIVNÍ členství v KLL, vlastní lovecký luk o nátahové síle min. 50 liber, zvládnuté základy manipulace s lukem a střelby lukem.
Cena:

European Bowhunting Federation

Celosvětově uznávaná asociace lovu lukem

Přejít nahoru