Anatomie a ranivost

Lov lukem – Daněk skvrnitý | Ranivý účinek loveckého hrotu

© Českomoravská myslivecká jednota | video vzniklo za podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Toto video vzniklo jako výukový materiál lovecké lukostřelby s důrazem na ranivý účinek loveckého hrotu. Lov byl uskutečněn v Oboře Kováčová na Slovensku.

Z vědeckých studií (FACE, EBF,…) vyplývá, že lov lukem je stejně efektivní jako s palnou zbraní a zvěř po zásahu odchází a zhasíná v podobných vzdálenostech jako při zásahu palnou zbraní. Při správném umístění zásahu hrot šípu vytvoří bodno-řezný kanál, který přeruší krevní řečiště, v důsledku čehož dochází k rychlé ztrátě barvy (vykrvení), poklesu tlaku a ztrátě vědomí. Z tohoto pohledu je taková rána pro zvěř méně stresující, jelikož nedochází z hydrodynamickému účinku vlivem nárazu střely. Zkušenosti ze zemí, kde je lov lukem povolen, potvrzují, že navrhovaná nátahová síla 50 lbs je dostatečná pro ulovení evropské zvěře.

Existují subjekty, které účelově špiní loveckou lukostřelbu a lovectví jako takové poskytováním nepravdivých a zavádějících informací. Součástí jejich argumentace jsou účelově sestříhaná videa z amerického prostředí zaznamenávající neetické chování lovců. Takto zkresleně zobrazované podání lovu lukem vyvolává u neznalé veřejnosti nenávistné reakce a společnost zbytečně rozděluje. S takovým způsobem lovu se jako myslivci zásadně neztotožňujeme. 

Lov lukem v duchu českých a evropských mysliveckých tradic mimo jiné umožní  významně pomáhat s redukcí přemnožené černé zvěře například v příměstských oblastech, kde není použití palné zbraně vhodné z bezpečnostních důvodů, tak jak se to děje v jiných zemích Evropy.

Přejít nahoru