Volby do DR ČMMJ a předsednictva MR ČMMJ

Vyhlášení volby do DR ČMMJ a Předsednictva MR ČMMJ, termín pro zaslání kandidátek na sekretariát ČMMJ je již do 15. 9. 2020 !!!

MR ČMMJ vyhlašuje dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 www.cmmj.cz/interni-predpisy/ volby pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025:

Do DR ČMMJ a předsednictva MR ČMMJ pro tyto volené funkce:

předseda,
místopředseda pro spolkovou činnost,
místopředseda pro ekonomiku a legislativu.

Dokumenty ke stažení:

Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky jako přílohu emailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení).

Přejít nahoru