Jak se stát členem KLL

Klub lovecké lukostřelby při ČMMJ zve do svých řad.

Členem Klubu lovecké lukostřelby se může stát fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné a podepsané žádosti. V písemné žádosti zájemce o členství prohlásí, že souhlasí se stanovami organizace a že bude podporovat cíle organizace a podílet se aktivně na jeho činnostech.


Vyplněnou přihlášku odešlete na meilovou adresu: pavel.radda@seznam.cz


– Členem Klubu lovecké lukostřelby ČMMJ se může stát pouze ten, kdo je členem ČMMJ, případně členství v brzké době plánuje. Lovecká lukostřelba je v České republice plně propojena s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

– Členství v ČMMJ není vázáno na držení loveckého lístku, zbrojního průkazu a lovecké zbraně. Podmínkou členství je vyplnění přihlášky a placení členských příspěvků. Více informací zde: www.bowhunting.cz/jak-se-stat-clenem-kll/

– Kdo chce lovit lukem (v zemích, kde je to povoleno), lovecký lístek (zkoušku z myslivosti) už ale mít musí. Více informací zde: www.cmmj.cz/jak-se-stat-myslivcem/

Logo_green-CMMJ-200x250

Již jste členem ČMMJ?

Logo-KLL-190x250

NE

Přihláška do ČMMJ
přes paní Dvořákovou
iva.dvorakova@cmmj.cz

Ano

kontrola nastavení v portálu
swdiana.cmmj.cz
– členství v KLL

Vyplňte a odešlete
PŘIHLÁŠKU

Zaplacení příspěvků ČMMJ a KLL viz:
Jak platit členské příspěvky

Gratulujeme, první krok k bowhuntingu je za Vámi!

Jako člen KLL

  • se můžete podílet na činnosti klubu
  • můžete lovit lukem v zemích, kde je to povoleno (pokud máte IBEP a lovecký lístek)
  • se můžete účastnit lovů organizovaných KLL za příznivé ceny
  • se můžete účastnit závodů 3D lukostřelby, a to i na evropských a světových soutěžích
  • se můžete účastnit kurzu IBEP (International Bowhunter Education Program, v podstatě „zbroják“ na luk)

CO JE TO LOVECKÁ LUKOSTŘELBA?

Lov lukem je výzvou pro všechny, kdo chtějí zažít rytířský a dobrodružný lov, při kterém má zvěř vyšší šance než člověk.
Je to prastarý způsob lovu, který provází lidstvo už padesát tisíc let. Hluboce zakořeněná vášeň dostat se ke zvěři dostatečně blízko, aby ji bylo možné ulovit lukem. Na takovou vzdálenost, že jí můžete hledět do očí, téměř cítit její dech.
Lov lukem je obrovské umění. Počet ulovených zvířat je oproti lovu s kulovnicí minimální – zato zážitky jsou mnohem silnější.

ALE LOV LUKEM JE PŘECE U NÁS ZAKÁZANÝ!

V tuto chvíli ano. Lukem se ale smí legálně lovit ve dvaceti zemích Evropské unie – například ve Španělsku, Itálii, Portugalsku, Francii, Dánsku, Finsku, Belgii, Maďarsku nebo Bulharsku. A od roku 2009 také u našich slovenských sousedů.
Tam, kde se lukem zatím neloví, většinou čekají jen na otevření zákona, aby mohli toto tradiční lovecké umění zlegalizovat

DOBŘE, ALE O LUKU SE ŘÍKÁ, ŽE JE TO PYTLÁCKÁ ZBRAŇ…

Pytlák nepotřebuje pracně prosazovat legalizaci lovu lukem, jak se o to snažíme my. Pytlák nechce být registrovaný lukostřelec, který má na každém šípu číslo loveckého lístku. Nechce skládat náročné mezinárodní lukostřelecké zkoušky IBEP, složitě získávat lovecký lístek.
Luk pytlákovi mrazáky zvěřinou nikdy nenaplní.
Všechny palné zbraně opatřené tlumičem a podzvukovým střelivem jsou tišší než luk.
My lovečtí lukostřelci nejsme pytláci. S někým, kdo by měl podobné choutky, vyrazíme okamžitě dveře – stejně jako to dělají všichni zodpovědní myslivci v českých honitbách.
Ctíme a respektujeme myslivecké zákony, tradice, doby lovu. I s lukem se musíme chovat jako zodpovědní myslivečtí hospodáři.

TRPÍ ZVĚŘ PO ZÁSAHU ŠÍPEM VÍCE NEŽ PO RÁNĚ Z KULOVNICE?

Velmi ostré čepelky ocelového loveckého hrotu šípu provedou během zásahu čistý řez tkání. Přetnou spolehlivě krevní řečiště ve dvou a více trasách po celé délce střelného kanálu.
Při ráně na komoru (a jedině o tu se snažíme) dochází ihned k masívnímu a nezastavitelnému krvácení, k razantní ztrátě krevního tlaku, která vypne mozek. Smrt nastává téměř okamžitě.
Humánnost lovu lukem je opakovaně potvrzena mnohými veterinárními autoritami nejen u nás, ale i po celém světě. K dispozici je několik komplexních vědeckých studií (dánská, skotská, …)

CO TEDY DĚLAJÍ ČEŠTÍ LOVEČTÍ LUKOSTŘELCI DNES, KDYŽ V ČR LOVIT LUKEM NEMŮŽOU?

Jsme myslivci. Staráme se o zvěř v našich domovských honitbách, lovíme. Samozřejmě palnou zbraní.
Držitelé loveckého lístku a mezinárodní lukostřelecké licence IBEP loví lukem v zemích, kde je takový způsob lovu povolen – ve slovenských oborách, v jihoafrické buši, v mnoha dalších.
Trénujeme střelbu lukem v loveckých podmínkách. Neustále. Několikrát týdně, mnozí z nás každý den. V zimě i v létě, v dešti, na sněhu i v horku.
Soutěžíme na 3D lukostřeleckých závodech včetně vrcholných světových soutěží.
Usilujeme o legalizaci lovu lukem v České republice.