Jak platit členské příspěvky

Informace pro platbu členských příspěvků v roce 2020.

Členství v ČMMJ

Výše příspěvku: 1 000,- Kč
Číslo účtu: 107-3168400247/0100
Variabilní symbol: rodné číslo
Specifický symbol: 908 (přiřazení platby ke KLL)

Členství v KLL

Výše příspěvku: 300,- Kč
Číslo účtu: 6630011/0100
Variabilní symbol: 216
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení/rok
Datum splatnosti: do 31. 12. na následující rok