Blog

LUK VERSUS MYSLIVOST

V dnešní době by mě už ani ve snu nenapadlo, že budu muset na takto položenou otázku reagovat, resp. že někoho vůbec ještě napadne stavět lukostřelbu a myslivost do konfrontační pozice. Bohužel to není sen, ale realita. Naštěstí ale takto uvažujících lidí je už jen minimum. Vždyť jen v Evropě je luk začleněn jako jedna ze zbraní […]

LOV LUKEM

Přišel den „D“. Máme kvalitní výkonný luk, šípy opatřené loveckými hroty, maskovací oblečení a všechny další nezbytnosti potřebné k lovu. Za sebou důkladnou teoretickou i praktickou přípravu a hlavně nám nechybí odhodlání vstoupit mezi skutečné lovce- -lukostřelce. Každý „bowhunter“ si jistě vzpomene na okamžik, kdy poprvé vkročil do honitby s cílem lovit. Ten jedinečný pocit se nikdy v životě neopakuje … […]

VÝZBROJ A VÝSTROJ LUKOSTŘELCE

Na úvod je třeba podotknout, že velmi stručné pojednání o výzbroji a výstroji lukostřelce, které právě začínáte číst, má pouze informativní charakter. Účelem tohoto článku není dokonale zaškolit nového lukostřelce do problematiky výbavy. Nebylo by to ani seriózní. K výuce je totiž nezbytná přímá účast zájemce na některém z výukových programů, jež vedou kvalifikovaní instruktoři. Jedna věc je naučit […]

Lov lukem: Dánský výzkum 1999-2004

Tato pětiletá studie vedla v lednu 2005 ke vzniku permanentní dánské legislativy v oblasti lovecké lukostřelby. Tato studie je založena na zprávách lovců, kteří stříleli na srnce obecného. V souladu s §16 zákona o lovu s lukem a šípy jsou všichni lovci-lukostřelci povinni předložit „zprávu o zvěři“, která popisuje počet a druh zvěře odlovené během […]

OSOBNOST LUKOSTŘELCE

Každý, kdo vážně pomýšlí na lov lukem, by měl zvážit několik aspektů. Jedním z nejdůležitějších je skutečnost, že při lovu dochází k usmrcování zvěře. Lukostřelec rozhoduje o bytí či nebytí živého tvora, což od něj vyžaduje morální a etickou vyspělost. Zvěř nelze považovat za pouhý terč! Lov lukem vyžaduje po lovci vynaložení maxima loveckého umu. […]

HISTORIE A SOUČASNOST

Luk je nedílnou součástí dlouhého vývoje lidstva. Svědčí o tom např. nálezy částí luků a šípů v Africe z doby více než před 50 000 lety. Díky archeologickému výzkumu víme, že luk používal již člověk jeskynní. Tento nástroj se prokazatelně využíval na všech kontinentech vyjma Austrálie. Do lovecké výstroje tamních domorodců patřil bumerang a oštěp, […]