Blog

OŽIVIT PRASTAROU LOVECKOU VÁŠEŇ

Lovecká lukostřelba, to je lov zvěře a šumění lesa – ale šumění lesa je daleko více. Tato věta poměrně přesně vystihuje toto krásné, ale náročné odvětí myslivosti. Lov lukem je výzvou pro ty lovce, kteří chtějí zažít dobrodružný lov, při kterém má zvěř vyšší šance než člověk. Lov lukem je nejstarší způsob lovu. Tak starý, jak stará […]

ALEXANDR VRÁGA Povolání: Profesionální lovec – časopis Playboy 2016

Myslivcem je od osmnácti let. Jako odstřelovač a psovod sloužil v elitních speciálních jednotkách české armády, mimo jiné i v Afghánistánu. Složil víc zvěře, než běžný smrtelník za celý život vůbec zahlédne. Je psovod, sokolník a profesionální lovec. Nakonec se ale vrátil k nejčistší formě lovu, kdy jsou šance zvířete a člověka férové a vyrovnané – jako tomu bylo po desítky tisíc let lidské […]

LUK VERSUS MYSLIVOST

V dnešní době by mě už ani ve snu nenapadlo, že budu muset na takto položenou otázku reagovat, resp. že někoho vůbec ještě napadne stavět lukostřelbu a myslivost do konfrontační pozice. Bohužel to není sen, ale realita. Naštěstí ale takto uvažujících lidí je už jen minimum. Vždyť jen v Evropě je luk začleněn jako jedna ze zbraní […]

LOV LUKEM

Přišel den „D“. Máme kvalitní výkonný luk, šípy opatřené loveckými hroty, maskovací oblečení a všechny další nezbytnosti potřebné k lovu. Za sebou důkladnou teoretickou i praktickou přípravu a hlavně nám nechybí odhodlání vstoupit mezi skutečné lovce- -lukostřelce. Každý „bowhunter“ si jistě vzpomene na okamžik, kdy poprvé vkročil do honitby s cílem lovit. Ten jedinečný pocit se nikdy v životě neopakuje … […]

VÝZBROJ A VÝSTROJ LUKOSTŘELCE

Na úvod je třeba podotknout, že velmi stručné pojednání o výzbroji a výstroji lukostřelce, které právě začínáte číst, má pouze informativní charakter. Účelem tohoto článku není dokonale zaškolit nového lukostřelce do problematiky výbavy. Nebylo by to ani seriózní. K výuce je totiž nezbytná přímá účast zájemce na některém z výukových programů, jež vedou kvalifikovaní instruktoři. Jedna věc je naučit […]

Lov lukem: Dánský výzkum 1999-2004

Tato pětiletá studie vedla v lednu 2005 ke vzniku permanentní dánské legislativy v oblasti lovecké lukostřelby. Tato studie je založena na zprávách lovců, kteří stříleli na srnce obecného. V souladu s §16 zákona o lovu s lukem a šípy jsou všichni lovci-lukostřelci povinni předložit „zprávu o zvěři“, která popisuje počet a druh zvěře odlovené během lovecké sezóny/období. Národní agentura pro lesy a přírodu zasílá […]

OSOBNOST LUKOSTŘELCE

Každý, kdo vážně pomýšlí na lov lukem, by měl zvážit několik aspektů. Jedním z nejdůležitějších je skutečnost, že při lovu dochází k usmrcování zvěře. Lukostřelec rozhoduje o bytí či nebytí živého tvora, což od něj vyžaduje morální a etickou vyspělost. Zvěř nelze považovat za pouhý terč! Lov lukem vyžaduje po lovci vynaložení maxima loveckého umu. Lukostřelci nikdy nesmí jít o kvantitu úlovků a k lovu […]

HISTORIE A SOUČASNOST

Luk je nedílnou součástí dlouhého vývoje lidstva. Svědčí o tom např. nálezy částí luků a šípů v Africe z doby více než před 50 000 lety. Díky archeologickému výzkumu víme, že luk používal již člověk jeskynní. Tento nástroj se prokazatelně využíval na všech kontinentech vyjma Austrálie. Do lovecké výstroje tamních domorodců patřil bumerang a oštěp, luk však nikoli. PŘEVRATNÝ VYNÁLEZ Vynález primitivního […]