CO JE TO BOWHUNTING?

Bowhunting je komplexní činnost vedoucí k ulovení zvěře lukem a šípem. Velmi stručně řečeno. Naše stránky by měly poskytovat informace jak řádným členům, tak i zájemcům o toto lovecké odvětví z řad veřejnosti.
Moderní bowhunting v České republice teprve zapouští své kořeny. Z toho plyne, že ne každý má ty správné informace, které by mu mohly posloužit k ucelené představě. Zájemců o bowhunting je u nás poměrně dost, bohužel velká řada z nich vidí v bowhuntingu jen velmi úzké zaměření, které má za vinu jakousi stagnaci, neposun směrem k cílům, které jsou z hlediska lovu lukem zásadní. Pokud ctíme hlavní cíl lovecké lukostřelby – ulovení zvěře lukem a šípem, musíme ctít i několik základních kamenů, po kterých k tomuto cíli dojdeme.
Prvním z nich je ETIKA.
Dále je to co nejdokonalejší znalost svého LUKU a STŘELECKÉ UMĚNÍ.
Ten, kdo nepracuje na zdokonalování se ve znalostech PŘÍRODY a ZVYKLOSTECH ZVĚŘE, se hned tak k ulovení zvěře nedopracuje.
Neméně důležité je i LOVECKÉ UMĚNÍ.
Abychom byli schopni pochopit moderní bowhunting, musíme studovat HISTORII lukostřelby.
LUK je smrtící zbraň a lov lukem sebou nese jisté riziko zranění. Proto každý lukostřelec musí bezpodmínečně znát a dodržovat pravidla BEZPEČNÉ MANIPULACE S LUKEM a PRAVIDLA PRVNÍ POMOCI!

Takže BOWHUNTING není jen věčné „tunění“ luku nebo snaha vypustit šíp na cokoliv živého, jen pro ukojení lovecké vášně.
BOWHUNTEREM nemůže být ten, kdo si jen koupí luk a jde lovit bez ohledu na ETIKU, MORÁLKU  a ÚCTU K ZÁKONŮM tam, kde loví.
BOWHUNTER a BOWHUNTING je něco mnohem víc!

Saša Vrága

O autorovi

admin