VÝZBROJ A VÝSTROJ LUKOSTŘELCE

Na úvod je třeba podotknout, že velmi stručné pojednání o výzbroji a výstroji lukostřelce, které právě začínáte číst, má pouze informativní charakter. Účelem tohoto článku není dokonale zaškolit nového lukostřelce do problematiky výbavy. Nebylo by to ani seriózní. K výuce je totiž nezbytná přímá účast zájemce na některém z výukových programů, jež vedou kvalifikovaní instruktoři.

Jedna věc je naučit se střilet lukem, dru­há pochopit a zvládnout použití luku při lovu. Případní vážní zájemci o lov lu­kem nás mohou kdykoli kontaktovat a získat tak po­drobnější informace o připravovaných pro­gramech.
Sortiment lukostřelecké výzbroje a vý­stroje je natolik široký, že jej nelze na stránkách postihnout. Pro­to jsem se rozhodl připravit materiál, který bude alespoň minimálním průřezem a po­slouží k základní orientaci.
Luk je sestaven z mnoha komponentů, které mají vesměs anglické názvy a všech­ny měrné jednotky s nimi související jsou udávány v anglických palcích a grainech (jednotka hmotnosti). K této problematice existuje spousta materiálu, který lze najít na internetu, takže považuji za zbytečné detailně se zabývat něčím, co si zájemce o lukostřelbu může snadno najít sám. Mým záměrem je přiblížit lov lukem zajímavou a částečně poučnou formou. Je pak na kaž­dém, jestli se rozhodne pokračovat dál a zahájí systematické sebevzdělávání.

Než poprvé vyrazíme na lov lukem, je třeba se na to řádně připravit. Pominu-li le­gislativní předpoklady, musí prvnímu lovu předcházet pečlivá teoretická a poté prak­tická příprava. K ní je potřeba dobrá výba­va. Již od samého začátku je vhodné vybavovat se kvalitními věcmi, které budeme využívat nejen během přípravy, ale i k lovu. Výstroj má zaručovat spolehlivost za všech okolnosti. Oděv má být pevný, vzdušný
a dobře padnoucí, luk spolehlivý, dostatečně výkonný, dobře seřiditelný, ale hlavně musi výborně vyhovovat svému majiteli. Nutností je osazeni kvalitními komponenty. Šípy je třeba vybírat adekvátně k luku (tuhost, lunotnost, délka atd.). K nim je zapotřebí vybrat správné lovecké hroty, které mají většinou jiné balistické vlastnosti, než hro­ty terčové. Důležité jsou rovněž terčovnice. Používají se nejen k tréninku, ale i k nastře­lení a seřízení luku. Velkou výhodou je malý pozorovací dalekohled s vestavěným dálkoměrem. Zejména pro “kladkové luko­střelce” jsou nepostradatelné pomůcky a za­řízení, sloužící k seřizováni a opravě luku, tě­tivy apod. Lovci používajicí tradiční luk mají výhodu v jednodušším vybavení. Lov tímto lukem klade ale podstatně větši nároky na schopnosti lukostřelce a patří mezi vrcholné lovecké uměni. Je také nutno pamatovat na sestavování či opravy šipů. K tomu jsou po­třeba náhradni kormidla, inzerty, hroty, kon­číky. Neobejdeme se bez speciálního lepidla a lepičky.
Pro začátek doporučuji využit rady zkuše­nějších lukostřelců a luk se šipy si nechat sestavit na míru odborníkem. Postupem času, až začne lukostřelec více přicházet věci na kloub, může základní servis provádět sám. I to k lukostřelbě neodmyslitelně patří a má to své kouzlo. Ve výzbroji a výstroji lukostřelce nesmi být slabý článek. Úspěch lovu je přímo závislý na pečlivé přípravě a kvalitě lukostřelecké výbavy.
Co říci závěrem tohoto dilu seriálu? Lovecké schopnosti a výbava jsou vizitkou kaž­ho lukostřelce.

autor: Alexandr VRÁGA
předseda Klubu lovecké lukostřelby

O autorovi

admin