Lov lukem: Dánský výzkum 1999-2004

Tato pětiletá studie vedla v lednu 2005 ke vzniku permanentní dánské legislativy v oblasti lovecké lukostřelby. Tato studie je založena na zprávách lovců, kteří stříleli na srnce obecného.

V souladu s §16 zákona o lovu s lukem a šípy jsou všichni lovci-lukostřelci povinni předložit „zprávu o zvěři“, která popisuje počet a druh zvěře odlovené během lovecké sezóny/období. Národní agentura pro lesy a přírodu zasílá všem lovcům-lukostřelcům každoročně v měsíci únoru ažbřeznu dotazník zprávy o zvěři. Dotazník musí být zodpovězen a znovu předložen nejpozději do 1. května téhož roku. Pokud jednotlivé zprávy nejsou předloženy, může agentura stáhnout povolení takového lovce k lovu.

Kromě obecné zprávy o zvěři, která se týká všech druhů zvěře, je třeba, aby každý lovec-lukostřelec, který loví srnce obecného (Capreolus Capreolus), vyplnil zvláštní výkaz. (Dodatek 1). Ty jsou sestaveny tak, aby se daly použít v budoucích hodnoceních účinnosti luku jako nástroje pro lov srnce obecného. Návratnost těchto výkazů je splněna na 99,4 %. Tyto výkazy se porovnávají s hlášeními, které podávají majitelé dánských stopařských psů, u nichž se vyžaduje, aby se v případě podezření na poranění jelení zvěře zúčastnili dosledu a aby podávali nezávislá hlášenío svých výsledcích dosledu.

O autorovi

admin